MSISDN

Free MSISDN and IMSI parser

MCCMNC 45409 - Hong Kong Telecommunications (HKT) Limited

Hong Kong Telecommunications (HKT) Limited has a Mobile Country Code (MCC) of 454 and Mobile Network Code (MNC) of 09.

Country

Hong Kong