MSISDN

Free MSISDN and IMSI parser

MCCMNC 51403 - Viettel Timor Leste Unipessoal LDA (Telemor)

Viettel Timor Leste Unipessoal LDA (Telemor) has a Mobile Country Code (MCC) of 514 and Mobile Network Code (MNC) of 03.

Country

Timor-Leste